Kivitelezési tevékenység – módosultak a vállalkozásokra vonatkozó feltételek

Az Étv. szerinti követelmény szerint kivitelezési tevékenységet az folytathatott, akinek az építőipari kivitelezési tevékenység a tevékenységi körében szerepel. A Kivitelezési kódex ezt azzal helyettesíti, hogy a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékének kell tartalmaznia a vállalkozó kivitelezőre vonatkozóan azt a tevékenységet, amelyet a kivitelező az építési szerződésben elvállalt. A Kivitelezési kódexben található feltételrendszer jelentős változása továbbá, hogy a vállalkozástól megköveteli a kivitelezésben való közvetlen munkavégzést. Ha szigorúan vesszük a jogszabályi előírást, akkor a fővállalkozásnak a kivitelezés valamilyen részterületét saját magának (a saját munkavállalóival) kell elvégeznie, nem lehet a teljes munkavégzést alvállalkozóknak kiadni. Részletek>>

A kivitelezői bejelentésben nyilatkozni kell az „előéletről” is; pontosították a névjegyzékből való törlés eseteit

A kivitelezőknek kamarai bejelentésük alkalmával új adatokat is közölniük kell. A tagokra és ügyvezetőkre vonatkozó nyilatkozatok akár már a személyhez és nem céghez kötött jogkövetkezmények bevezetését jelezhetik. A kamara fontos – bár valószínűleg ritkán alkalmazható – jogosultsága lett az életveszélyt okozó cégek kamarai törlésének lehetősége. Részletek>>

Szűkült felelős műszaki vezető felelősségi köre. Megszűnt a felelős műszaki vezető és a szakmunkás tagi vagy alkalmazotti jogviszonyra történő kötelezése

A felelős műszaki vezetőre vonatkozó 2013. július 1-jétől hatályos rendelkezések érdemi változást hoznak – úgy tűnik, a jogalkalmazás során sok fejtörést okozhat az új felelősségi szabály. Újra lehet megbízási szerződéssel szerződnie a kivitelezőnek és a felelős műszaki vezetőnek, illetve a szakmunkás foglalkoztatási kötelezettségére vonatkozó előírás is módosult. Részletek>>

Munkaterület átadásának és a műszaki átadás-átvétel részletes szabályai

A tényleges kivitelezési tevékenység kezdése és a lezárása, a munkaterület átadása és az átadás-átvételi eljárás számos esetben okoz vitát a felek között. A lánctartozás megakadályozása érdekében született 2013. évi kormányzati intézkedések egyik eleme az építési folyamatnak ezt a két fázisát szabályozza újra. Részletek>>

Megjelennek a nem fizető vállalkozók az Országos Építésügyi Nyilvántartásban

A lánctartozások visszaszorulását várja a jogalkotó attól az új rendelkezéstől, amely alapján automatikusan közzéteszik a nem fizető vállalkozások adatait az Országos Építésügyi Nyilvántartásban. A bíróságok részéről teljesítendő adatszolgáltatás várhatóan több jogalkalmazási kérdést fog felvetni.Részletek>>

Törölhetők a nem fizető vállalkozók a kamarai nyilvántartásból

A bíróság 2013. július 1-jétől köteles a vállalkozói díj fizetésére vonatkozó jogerős ítéletről értesítést küldeni az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) számára. Az OÉNY üzemeltetője a bírósági értesítést továbbítja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, ahol kezdetét veszi a bírósági értesítés miatt indult eljárás, amelynek eredményeképpen akár törölhető is a kamarai névjegyzékből a vállalkozó. Részletek>>

Kihirdették a 2013. évi minimális rezsióradíjat, rendelet az aránytalanul alacsony árajánlatról

A közbeszerzési eljárásokban 2013. július 1-jétől új szabályok alapján kell vizsgálni a minimális rezsióradíjat. Az aránytalanul alacsony árajánlat szabályait két részletben hirdették ki: először megjelent a Kivitelezési kódex módosítása, majd a minimális rezsióradíjról szóló miniszteri rendelet. Részletek>>

Mikor kezd működni a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv?

A TSZSZ-t létrehozó törvény 2013. július 1-jén lép hatályba, azonban az MKIK tájékoztatója szerint valójában még nem kezdte meg a működését. Erre még biztosan várni kell, mivel a TSZSZ leendő tagjai 2013. június 26-áig adhattak be pályázatot, és ezek kiértékelése, a tagok felvétele, majd a működési szabályok kialakítása és elsajátítása még jelentős időt vesz igénybe.Részletek>>

Csak részben léptek hatályba az építési termék beépítésének új szabályai

Az építési termékek beépítési feltételeiben – az uniós előírásoknak megfelelően – több lépcsőben következik be változás. Az első lépcső a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 2013. július 1-jei hatályon kívül helyezése volt, amelyet az építési termékek építménybe történő betervezésének és beépítésének szabályait rögzítő új jogszabálynak kellett volna követnie, de ezt még nem hirdették ki. Jelenleg az uniós jogszabály és az Építési törvény rögzíti az építési termékek beépítésére vonatkozó előírásokat. Részletek>>

A közbeszerzési törvény 2013. júniusi módosítása – táblázat a változásokról

A 2013. évi CXVI. törvény jelentősen módosította a közbeszerzési eljárások szabályait. A jogalkotó célja a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) módosításával a közbeszerzési eljárások gyorsítsa és egyszerűsítése volt. Az módosításra részben az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban történő felülvizsgálata, és az uniós joggal való nagyobb összhang megteremtése érdekében került sor. A Kbt. jelenleg hatályos szövege figyelmet fordít az Európai Unióban jelenleg tartó közbeszerzési reformfolyamat fejleményeire is. A változásokat a jobb áttekinthetőség érdekében táblázatos formában közli az Építésijog.hu portál. Részletek>>

KÉRDEZZE SZAKÉRTŐINKET KAPCSOLAT
Prohászka Rajmund I-Wood Kft +3670 3689138 prohaszka@iwood.hu
Kocsis Lajos Gealan Fenstersysteme  +3630 288 8124 Lajos.Kocsis@gealan.hu
Vigh Károly Hofstädter Kft +3620 2633469 vigh.karoly@hofstadter.hu
Gosztola Szabolcs Roto-Elzett Kft. +3620 9223663 szabolcs.gosztola@roto-frank.com
Szántai Sárközi Ambrus e.v. +3630 4384272 redonykeszito@t-online.hu
Brenyó József e.v. +3630 9510555 brenyojozsef@t-online.hu